Tel. 085 060 08 62
Direct een offerte per mail
info@mobveldhuizen.nl

Veldhuizen

Natuurinclusief ondernemen

honing veldhuizen

Op een duurzame manier omgaan met de omgeving is belangrijk voor Veldhuizen bedrijvenpark. Zo huisvesten we hier elke zomer verschillende bijenvolken. De bijen hebben de belangrijke taak om alle bomen en planten rond Veldhuizen te bestuiven.

We doen doorlopend onderzoek naar de natuur op Veldhuizen, dit doen we onder andere door de inzet van verschillende wildcamera’s.

Van militair terrein naar het groenste bedrijvenpark!

Defensie had de deur van het complex al 10 jaar achter zich dichtgetrokken, toen het mobilisatiecomplex Veldhuizen in de verkoop ging. Het raakte helemaal overwoekerd, de natuur had er weer bezit van genomen. Dieren en planten namen bezit van het terrein. Daarna is het voormalig militaire terrein opgeschoond en zwaar uitgedund. Dat had een positief effect: er ontstond een open loofbos met meer lichtinval. Bovendien ontstond er ruimte voor ondergroei, een kuidenlaag, jonge eiken en berken, bessen en kleine en grote diersoorten. Het meest in het oog springend zijn de rode bosmier en kamsalamander. Kortom: Veldhuizen is een duurzaam voorbeeld voor andere bedrijventerreinen! 

4 laadpalen voor elektrische voertuigen.

Het werd steeds drukken bij onze 2 laadpalen, daarom hebben we onlangs 2 laadpalen toegevoegd. De laadpalen zijn toegankelijk voor iedereen.

van groot tot klein

Reeën

Reeen veldhuizen

Op Veldhuizen woont al sinds jaar en dag een aantal reeën. Samen met onze jachtopziener creëren we van Veldhuizen een fijne leefomgeving voor deze dieren. 

groot insectenhotel veldhuizen

Insecten vormen een belangrijk onderdeel van de ecologische kringloop, ook op een bedrijvenpark! Insecten dragen bij aan het biologisch evenwicht. Ze zorgen bijvoorbeeld voor de bestuiving van diverse planten. Ook dienen insecten als voedsel voor de vogels.

We hebben verschillende egelvilla’s geplaatst op Veldhuizen. Een lokale meubelmaker heeft deze huisjes gemaakt. Nest- en schuilplaatsen zijn zeer belangrijk voor egels. Zij gebruiken deze plekken om in te slapen, te overwinteren en soms zelfs om jongen te werpen.

Egel huisje veldhuizen

Egels

Klaar voor de toekomst

60 bedrijven op groene energie

Door het plaatsen van 420 zonnepanelen zijn alle bedrijven op Veldhuizen voorzien van groene stroom. De zonnepanelen zorgen voor een jaarlijkse CO2-reductie van zo’n 55 ton. Daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan het verkleinen van de ecologische voetafdruk van bedrijvenpark Veldhuizen.

Ooievaarsnest

Een ooievaarsnest mag natuurlijk niet ontbreken op Veldhuizen!

volop nestkastjes

Koolmees

koolmees kastje veldhuizen

Begin 2020 hebben we op Veldhuizen 50 nestkasten geplaatst voor de koolmees. De koolmees is een groot liefhebber van de eikenprocessierups en eet deze tijdens verschillende fasen van zijn levenscyclus.

Vooral in de periode dat de koolmezen hun jongen verzorgen, vormen rupsen een belangrijke voedingsbron voor de koolmees. Een koolmezenjong eet gemiddeld namelijk zo’n 400 rupsen per week!

Vijver

In 2018 was het erg droog en stond de vijver op Veldhuizen droog. Dit was het perfecte moment om deze te laten uitdiepen en vergroten. De vijver is sindsdien beter in staat om water vast te houden en komt in de toekomst niet meer droog te staan. Ook is de helling van de vijver na de werkzaamheden minder steil. Hierdoor is het voor dieren gemakkelijker om bij het water te komen.

Het aantal broedende on overwinterende torenvalken in Nederland neemt vanaf 1990 gestaag af. Daarom is deze vogelsoort in 2017 op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels terechtgekomen. Uit onderzoek is gebleken dat Veldhuizen een geschikte plek is voor een torenvalkverblijf.

torenvalk verblijf

Deze vogels bouwen zelf geen nest, maar kiezen vaak een oud kraaiennest als nestplaats. Ook gebruiken ze graag nestkasten, van waaruit ze zicht hebben op een open ruimte waar ze kunnen speuren naar voedsel.

Falco tinnunculus

Torenvalk

eekhoornhuisje

Eekhoorn villa's

Het luxe onderkomen voor de knaagdieren.

Onlangs hebben we besloten om een nestkast te plaatsen voor veldmuizen. Veldmuizen spelen een cruciale rol in de voedselketen als prooi voor roofdieren zoals uilen, haviken, vossen en slangen. Bovendien zijn ze een belangrijke zaadverspreider voor planten en helpen ze bij het beluchten van de bodem. Door een nestkast voor veldmuizen te plaatsen, bieden we een veilige schuilplaats en beschutting tegen predatoren, terwijl we hun populatie in stand houden.

Kijk goed op het filmpje hierboven, en spot de Veldmuis!

Daarnaast kan het plaatsen van een nestkast voor veldmuizen bijdragen aan het behoud van de biodiversiteit in onze omgeving. Wanneer we ons bewust zijn van de verschillende soorten dieren die in ons gebied leven en hen een veilige plek bieden om te leven, dragen we bij aan het behoud van de natuurlijke balans en de gezondheid van onze lokale omgeving.

Veldmuizen kast

Beschermde diersoort

Vleermuizen

In de schemer zagen we veel vleermuizen vliegen. Na onderzoek en in samenwerking met een ecoloog, hebben we op 5 verschillende plaatsen vleermuiskasten opgehangen. 

Uilenkast

Rondom Veldhuizen werd de bosuil gespot. Reden genoeg om een bosuilenkast te plaatsen!  

bosuilkast

Extra bomen en struiken

in 2020 werden er 250 inheemse bomen en struiken geplant, waarna er in 2022 nog eens 50 extra bij werden geplant! Dit alles in overleg met de Provincie Gelderland om de best passende beplanting te kiezen voor het bedrijvenpark.

Kleverige koraalzwam gespot!

Onder constructie

Van saaie betonmuur naar insectenwerkplaats… Wordt aan gewerk!

alles in het echt zien?

Heb je suggesties? Laat het ons weten!